Werkwijze                     Marja Bischoff

Start Voor wie Tecnieken Hoe Werkwijze Wie ben ik Tarieven Batc Locatie De groep Info groep Marja Contact

Werkwijze vanuit 5 natuurgerichte principes


Energie

Het is belangrijk om je bewust te worden van de energiestromen in je lichaam. Dan kun je ook gaan voelen waar deze stromen geblokkeerd zijn.

Als je deze blokkades opheft ontdek je de enorme hoeveelheid energie die je daaronder tot je beschikking blijkt te hebben. Lichaamswerk,ademtechnieken en trauma therapie kunnen je helpen om deze oorspronkelijke levensenergie weer te laten stromen.


Prikkeloverdracht

Zenuwbanen vormen het communicatiesysteem van je lichaam.

Door stress of traumatische gebeurtenissen kan dit systeem verstoord raken. Bewust worden van deze verstoringen kan door middel van aandachtsoefeningen, ontspanningsoefeningen,visualisatie en meditatie. Het zenuwstelsel kan zich dan ontladen en ontspannen en je voelt meer rust in jezelf.


Drainage

oe ze doorbroken kunnen worden.

In onze snelle wereld zijn er veel dingen die ons geestelijk en lichamelijk verontreinigen. Deze toxische belasting kost heel veel energie. Belangrijk is  deze vervuiling uit het systeem af te voeren. Rebirthing,bio-energetica,en massage kunnen zorgen voor het loslaten van deze verontreiniging.


Voeding

Bewust worden van eetpatronen. Deze patronen zijn vaak al heel jong ontstaan door negatieve overtuigingen en overlevingsstrategieën. Een gezonde geest in een gezond lichaam. Beide zijn nauw met elkaar verbonden. Je voelt je geestelijk beter als je lichamelijk meer energie hebt. Wat zijn de dingen die je geestelijk meer energie geven? Inzicht in overtuigingen van jezelf geven ook inzicht in voedingspatronen en kunnen een verandering teweeg brengen.


De Psyche en het onbewust ziekmakende levenspatroon

We kunnen vastzitten door het herhalen van onbewuste gedragspatronen.

Deze patronen voelen wel veilig maar kunnen verandering ernstig in de weg staan. Door deze patronen en conditioneringen,die in onze vroegste jeugd zijn ontstaan, te onderzoeken kan heling ontstaan.

Eerst kijken we hoe ze zijn ontstaan,dan hoe we ze in stand houden ,en tenslotte hoe ze doorbroken kunnen worden.